PopVit 2019

Vekommen til en helt ny litteraturfestival: PopVit 2019!

Bildet kan inneholde: font, tekst, aqua, turkis, grønn.

Populærvitenskapelige framstillinger har alltid vært populært, blant annet gjennom natur- og vitenskapsprogrammer i tv og radio og magasiner som National Geographic og Illustrert Vitenskap. I vår tid, der mange opplever at fakta og sannhet er truet, er populærvitenskapen viktigere enn noen gang. De populærvitenskapelige bøkene er en nødvendig kilde til kunnskap i befolkningen, både når det gjelder de store spørsmålene som klima og miljø, og på et mer personlig plan for å skape undring og interesse for natur og vitenskap.

En etterrettelig populærvitenskap kan gjøre folk i stand til å stå imot mindre seriøs vitenskap, det være seg pseudovitenskap, konspirasjonsteorier eller falske nyheter. Vårt mål med PopVit 2019 er å formidle popularisert forskning til et bredt publikum og ikke minst skape debatt om vitenskapen og dens rolle i samfunnet.

Denne litteraturfestivalen dyrker den realfaglige populærvitenskapen i hele dens blomstrende mangfold. Fra fysikk, kjemi, geologi og biologi til klima, medisin, psykologi og vitenskapshistorie. Vi vil også få frem bredden av forfattere som engasjerer seg i å popularisere vanskelige og kompliserte temaer.

Kom og hør foredrag, boklansering og samtaler med Anja Røyne, Jørn Hurum, Bjørn Samset, Reidar Müller, Dag O. Hessen, Henrik Svenssen, Katharina Vestre, Eivind Torgersen, Jessica Lönn-Stensrud med flere.

Publisert 13. aug. 2019 09:20 - Sist endret 13. aug. 2019 09:20