Tilbud til deg som ønsker å holde et arrangement

Realfagsbiblioteket tilbyr støtte til gjennomføring av små og større faglige formidlingsarrangementer i Vilhelm Bjerknes´ hus.

Eksempler på arrangementer som kan egne seg i lokalene

  • Public lectures av gjesteforelesere og forbipasserende størrelser.
  • Debatter om aktuelle temaer
  • Bok/app-lanseringer
  • Temapub
  • Science stand-up
  • ”Forsker grand prix”-inspirert formidling av innhold i egen master/Phd
  • Feiring av publikasjon/grant

Kapasitet

Vilhelm Bjerknes´hus har en scene på 5 x 2 m i husets vestfløy med ubetjent barløsning for arrangementer fra 20-120 personer. Arealet har tilhørende bord og stoler og sofaer til 70 personer. I tillegg brukes en tralle klappstoler til 50 personer ved behov.

Vilhelm Bjerknes hus´har også et areale i husets østfløy med mulighet til gjennomføring av postersesjoner, mindre utstillinger, osv.

Arealene kan leies etter avtale med Realfagsbiblioteket på tidspunkter hvor dette ikke går utover undervisning og studier. MN-arrangementer og tverrfaglige arrangementer i UiO-regi blir prioritert. Det er ønskelig å samle arrangementer tirsdager og torsdager i semesteret.

UiO driver ordinært ikke utleie av lokaler til arrangementer i regi av eksterne. For å få tilgang må søkeren ha en formell tilknytning til et forsknings-, utdannings eller fagmiljø ved UiO.

Teknisk utstyr

Til scenen hører enkelt lyd og lysanlegg, med tilhørende mygger og håndholdte mikrofoner, samt lerret og projektor koblet til fast pc på UiOs nett.

Realfagsbiblioteket kan stille med teknisk hjelp til  å koble til bærbar maskin, annen type utstyr, samt teknisk hjelp gjennom arrangementet.

Andre tjenester

Arrangementer vi går inn i som samarbeidsarrangementer vil bli publisert på våre nettsider, Facebook og Twitter og på skjermer i biblioteket dersom vi får informasjon og bildemateriale i tide.

Vi kan bistå med enkel filming av arrangementet, eller bidra til å kjøpe inn mer avansert streaming/filmingt av arrangement. Enkelte arrangementer er interessante for NRK skole eller kan filmes av UiO-interne enheter. Vi kan formidle kontakt.

Vi ommøblerer i samarbeid med arrangøren, og kan også bistå med pynting, innkjøp av blomster, catering, design av informasjonsmateriell osv. etter kapasitet.

I  samarbeid med Realistforeningen har vi mulighet til å  tilby betjent pub som del av arrangementer etter arbeidstid.

Utvidet samarbeid

For  arrangementer vi regner som faglig svært aktuelle og relevante for formidling av og rekruttering til realfagene, samarbeider vi gjerne om utstillinger og annen faglig formidling i tilknytning til arrangementet og markedsføring i flere kanaler.

Kontakt

Ta kontakt med oss på e-postadresse ureal-arrangementer@ub.uio.no for spørsmål om priser, leie eller en arrangementssamtale.

 

 

Publisert 21. jan. 2015 09:27 - Sist endret 20. mars 2017 08:24