Vitenskap som døråpner over hele verden - forelesning av Peter Agre

Se filmen fra forelesningen

Forelesningen vil handle om erfaringene til nobelprisvinneren som i sin biomedisinske grunnforskning drev en serie internasjonale samarbeidsprosjekter.

Dr. Peter Agre er æresdoktor og medlem av Universitetet i Oslos  "Strategic advicory board." (Foto: Cord.edu)

  • Forelesningen er åpen for alle.

Kunnskap fra disse prosjektene ga nye innfallsvinkler for å forebygge og behandle sykdommer, men ga også støtet til en mengde internasjonal samhandling mellom vitenskapsfolk i USA og deres kolleger i stater som var fiendtlig innstilt til USAs regjering.

Peter Agre fikk nobelprisen i kjemi i 2003. Han leder i dag  "Malaria Research Institute"  på the John Hopkins Bloomberg School of Public Health.

  • Foredraget er på engelsk.

Forelesningen inngår i prosjektet Science Debate, som er et samarbeid mellom Realfagsbiblioteket og Fritt Ord.

Publisert 30. nov. 2012 09:42 - Sist endret 30. mars 2015 14:35