Webcast av Biokonferansen 2013

Realfagsbiblioteket i samarbeid med Fritt Ord sender direkte fra Biokonferansen 2013: "Pest og Plage! Zoonoser: sykdommer som spres fra dyr til mennesker - en av de alvorligste truslene, før og nå"

 

Zoonosene er rundt oss og i oss, og har vært med oss siden tidenes morgen. De gir oss rabies, borreliose og pest og plage. Vet vi nok om zoonosenes økologi og evolusjon? Bli oppdatert på blodfersk forskning om borrelia.

Arrangementet inngår i prosjektet Science Debate, som er et samarbeid mellom Realfagsbiblioteket og Fritt Ord.

Publisert 9. okt. 2013 14:47 - Sist endret 6. des. 2013 09:16