Strategies of Human Mating

Forlesning ved David M. Buss, kommentarer ved sosiolog og komiker Harald Eia og kriminolog Vibeke Ottesen.

Se film fra arrangementet på pc

Se filmen på iPhone/iPad m.m.

David M. Buss

David M. Buss er professor i psykologi ved University of Texas.

Han driver et utstrakt krysskulturelt forskningssamarbeid, og er mye brukt som foreleser i USA og internasjonalt. Hans primære forskningsinteresser omfatter kjønnsforskjellers psykologi, menneskelig seksualitet, parringstrategier, konflikter mellom kjønn, hvorfor mennesker dreper, krigføring, terrorisme, "stalking", og psykologien knyttet til prestisje, status og omdømme.

Biografi

David M. Buss er B.A. fra University of Texas, Austin, og Ph.D. fra University of California, Berkeley.  Han har innehatt propfessorstillinger ved Harvard University, University of Michigan, og University of Texas, der han nå er professor i psykologi. David Buss har mottatt en rekke utmerkelser fra the American Psychological Association (APA): Distinguished Scientific Award for Early Career Contribution to Psychology, G. Stanley Hall Award og Distinguished Scientist Lecturer Award.  University of Texas har tildelt Buss the President’s Associates Teaching Excellence Award.  Han har vært president for the Human Behavior and Evolution Society (HBES).  For tiden er han leder for the Individual Differences and Evolutionary Psychology Area ved the Psychology Department ved University of Texas, Austin.

Utgivelser

Buss har blant annet utgitt følgende bøker: The Evolution of Desire: Strategies of Human Mating (Basic Books; oversatt til 11 språk); Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind (Allyn & Bacon); og The Dangerous Passion: Why Jealousy is as Necessary as Love and Sex (Free Press; oversatt til 13 språk); The Murderer Next Door: Why the Mind is Designed to Kill (Penquin; oversatt til 12 språk); The Handbook of Evolutionary Psychology (Wiley), som han var redaktør for; Why Women Have Sex (Holt; ovesatt til 16 språk; skrevet i samarbeid med Cindy Meston); The Evolution of Personality and Individual Differences (Oxford University Press); og Personality Psychology: Domains of Knowledge about Human Nature. Buss har publisert mer enn 250 vitenskapelige arbeider, og er en av de mest siterte psykologene i verden.

Arrangementet foregår på engelsk.

Lett servering før arrangementet.

Arrangementet inngår i Science Debate-prosjektet, et samabeidsprosjekt mellom Realfagsbiblioteket og stiftelsen Fritt Ord.

Publisert 30. apr. 2013 12:22 - Sist endret 9. juli 2014 10:17