Trenger Norge en "Chief Scientific Adviser" ?

Se film fra arrangementet:

På pc/Mac

På iPhone/iPad/iPad

 

Anne Glover er EU-kommisjonens første "Chief Scientific Adviser". Hun er professor i molekylær- og cellebiologi ved Aberdeens universitet, og var "Chief Scientific Adviser" i Skottland før hun ble utnevnt til sin nåværende stilling 2012.

Anne Glover

I sin nåværende rolle fungerer hun som personlig rådgiver for Kommisjonens president, hun er et bindeledd mellom det offentlige og de vitenskapelige miljøene, og hun fremmer kunnskapsbasert samfunnsdebatt. Glover mener at slike stillinger bør etableres i alle EU-land.

Glovers foredrag og den følgende debatten vil handle om hennes erfaringer, og om hvorvidt Norge trenger en "Chief Scientific Adviser". Vil en etablering av en slik stilling bidra til offentlighetens forståelse for vitenskap og sikre en bedre koordinering av offentlige forskningsmidler? Hvordan kan det stimulere dagens forskerutdannelse, og redusere etterslepet i realfag, teknologi og ingeniørfag? Vil en slik stilling ha effekt i en norsk sammenheng?

Program:

  • Innledning ved professor Nils Chr. Stenseth, leder for Senter for økologisk og evolusjonær syntese
  • Hvorfor skulle Norge ville ha en rådgiver for vitenskapsspørsmål? Ved  professor Anne Glover, "Chief Scientific Adviser", EU-kommisjonen
  • Kommentarer og debatt ved blant annet:

Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo
Arvid Hallen, administrerende direktør for Norges forskningsråd
Tore Li, Seniorrådgiver i Næringslivets Hovedorganisasjon
Erik Boye, professor ved Universitetet I Oslo

  • Sluttbemerkninger ved Anne Glover
  • Avslutning ved Nils Chr. Stenseth

Lett servering før arrangementet.

Arrangementet inngår i prosjektet Science Debate, som er et samarbeid mellom Realfagsbiblioteket og Fritt Ord.

Publisert 11. apr. 2013 14:49 - Sist endret 8. juli 2014 14:39