Streaming av "Kom og hør UiOs beste!"

Realfagsbiblioteket streamer fra UiOs 204 årsdag! Vi sender foredragsrekka "Kom og hør UiOs beste!" direkte. Det blir korte, spenstige miniforedrag fra vinnerne av UiOs fire priser. Se foredragene på Live fra UB.

Forskningsprisen
Anders M. Fjell og Kristine B. Walhovd: Hjernen endrer seg hele livet - hva påvirker hvordan?

Formidlingsprisen
Robert Marc Friedman: Fra forskningsfronten til hovedscenen: Om å dramatisere vitenskapshistorie

Utdanningsprisen
Studieretningen computational physics v/ Morten Hjorth-Jensen og Anders Malthe-Sørenssen: Framtidas utdanning

Innovasjonsprisen
Erik Fosse: Ny medisinsk teknologi - ny organisering.

Publisert 1. sep. 2015 15:02