BIO-konferansen 2010

Blåmandag for biomangfoldet?

Norge har forpliktet seg til å stanse tap av biologisk mangfold innen utgangen av 2010. I år er det også det internasjonale året for biomangfold og vi har nylig fått en ny naturmangfoldlov. Det er grunnen til at vi på denne konferansen har satt søkelys på biomangfold og flere av de elementene som truer. - Forsuring av havet, bier som forsvinner, arealer som blir borte.

Tid og sted: Fredag 5. november, kl 09-16 i Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 5, Universitetet i Oslo. 
Arrangør: Norsk Biologforening (BIO) i samarbeid med Realfagsbiblioteket ved UiO.

1. Om biedød og dens konsekvenser

v/ Anders Nielsen

2. Havet forsures

v/ John Arthur Berge og Ketil Hylland

3. Endret nitrogenkrepsløp endrer norsk natur

v/ Dag O. Hessen

4. Naturvernlovverket 100 år

v/ Bredo Berntsen

5. Arealene: En endelig og sårbar ressurs

v/ Sigmund Hågvar

6. Biomangfold i tareskog

v/ Stein Fredriksen

7. International Barcode of Life

v/ Jan T. Lifjeld

8. Rødlister og svartelister

v/ Kristina Bjureke

10. Mikrobiologisk mangfold

v/ Kamran Shalchian-Tabrizi

11. Oppsummering

v/ Rune Aanderaa

12. Prisutdeling

Publisert 1. sep. 2015 13:08 - Sist endret 29. aug. 2017 16:43