BIO-konferansen 2011

Nytt lys på arv og miljø?konf11 Epigenetikk - hadde Lamarck rett? 

Del 1: Moderne evolusjonsteori etter Darwin

Del 2: Arv ligger ikke bare i genene? Hva er epigenetikk - moderne evolusjonsteori og mulige utfordringer

Del 3:  Guest speaker,  Stephen Suomi

 

1. Intro

Velkommen ved Kirsten Borse Haraldsen (BIO)

Åpning av Biokonferansen 2011 ved rektor ved Universitetet i Oslo Ole Petter Ottersen

2. Thomas Hansen

Senter for fremragende forskning (CEES) , Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Epigenetikkens plass i moderne evolusjonsteori

3. Dag Olav Hessen

CEES, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Nytt blikk på sentraldogmet. Om søppel-DNA, genomisk fleksiblitet og rask evolusjon

4. Jarl Giske

Teoretisk økologi, institutt for biologi, Universitetet i Bergen

Evolusjon fra natur til kultur

5. Kjetil S. Jakobsen

CEES, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Epigenetikk: molekylære mekanismer for hvordan genaktivitet nedarves gjennom generasjoner

6. Dag Erik Undlien

 Institutt for klinisk medisin, Avdeling for medisinsk genetikk, Universitetet i Oslo

Epigenetikk hos mennesker - eksempler og konsekvenser

7. Stig Omholt

CEES, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Tvinger epigenetikken frem en revisjon av Neo-Darwinismen?

8. Oppsummering

første halvdel ved konferansier Marit Simonsen and Norith Eckbo.

9. Stephen Suomi

 Laboratory of Comparative Ethology at the National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) in Bethesda, Maryland

Epigenetic consequenses of early social experiences in primates

Publisert 29. aug. 2017 14:47 - Sist endret 14. sep. 2018 19:53