BIO-konferansen 2013

Pest og plage - Zoonoser: sykdommer som spres fra dyr til mennesker - en av de alvorligste truslene, før og nå.

Programledelse ved Kirsten Borse Haraldsen. Konferansier Mali Skogen og Norith Eckbo.

Åpning

Velkommen ved BIOs leder Kirsten Borse Haraldsen. Åpning ved Trond Schumacher.


Truls Nesbakken

Veterinærene, zoonosene og mattrygghet.


Hunnar Hasle

Zoonoser som reisemedisinsk problem.


Georg Kapperud

Zoonoser - Et evolusjonært og historisk perspektiv.