BIO-konferansen 2014

HAVET - klodens største sammenhengende økosystem.

Programledelse ved Kirsten Borse Haraldsen. Konferansier Mali Hole Skogen.

Dag O. Hessen

De største truslene mot det marine mangfoldet.


Frank Emil Moen

Fotoforedrag om det fantastiske livet i havet.


Cecilie Mauritzen

Havet - Klodens største sammenhengende økosystem - er også en viktig del av klimasystemet. Betraktninger rundt fysikk og biologi i havet.


Olav Sigurd Kjesbu

Samfunnsmessig betydning av marint mangfold med hovedvekt på fisk.


Maren Esmark

Et kritisk blikk på norsk forvaltning av havet.


Magnus Svendsen Nerheim

Plastforurensing og marin forsøpling - internasjonalt og i Norge.


Bonnevieprisen 2014

Utdeling av Bonnevieprisen ved Kirsten Borse Haraldsen.


Henning Røed

Hvordan påvirker norske fiskerier og fiskeoppdrett det biologiske mangfoldet?


Jonny Beyer

Miljøeffekter av oljeutvinning.


Paneldebatt

Hvordan bør vi forvalte havet og havressursene? Paneldebatt med Frank Emil Moen, Dag O. Hessen, Olav Sigurd Kjesbu, Jonney Beyer og Olav Aga.