BIO-konferansen 2015

BIO-konferansen 2015 belyser noen av de mest spennende forskningsområder og problemstillinger, og ikke minst resultater, som inngår i dagens moderne genetikk og livsvitenskap, med en forhistorie som strekker seg tilbake til genetikkens grunnlegger, Gregor Johann Mendel.

Åpning

Velkommen ved BIOs leder Kirsten Borse Haraldsen. Åpning ved Kristin Halvorsen.

Glenn Peter Sætre

Om gener, arter og biologisk mangfold.

Lise Øvreås

Metagenomikk – arvestoffets puslespill.

Paul E. Grini

Epigenetikk

Jan Raa

Tarmens mikrober bestemmer

Torbjørn Rognes

Bioinformatikk - fra biologiske data til kunnskap

Trygve Brautaset

Syntetisk biologi

Bonnevieprisen 2015

Prisen gikk til Erik Tunstad. Se utdelingen.

Camilla Stoltenberg

Om genetikk og folkehelsevitenskap

Audrun Utskarpen

Genmodifiserte organismer og etikk

Dag O. Hessen

Et slags overblikk

Publisert 4. des. 2015 11:46 - Sist endret 29. aug. 2017 16:35