English version of this page

Enkeltstående kurs

Universitetsbiblioteket tilbyr enkeltstående kurs for ansatte og studenter ved UiO.

Carpentry: Training on foundational coding and data science skills

At University of Oslo (UiO), Carpentries workshops based on Software Carpentry, Data Carpentry, and Library Carpentry lessons are offered to facilitate sharing and re-using of code and data among graduates and researchers from all faculties and units.

03 nov.
22 nov.
09:00, LINKEN in Georg Sverdrups hus, 2nd floor
23 nov.
LINKEN in Georg Sverdrups hus, 2nd floor

CodeRefinery: FAIR research software development and management

Do you want to learn about best practice on research software development and management to ensure reproducibility of your research? 

25 okt.
09:00, https://www.twitch.tv/coderefinery
26 okt.
https://www.twitch.tv/coderefinery
27 okt.
https://www.twitch.tv/coderefinery
28 okt.
https://www.twitch.tv/coderefinery

EndNote - ansatte, phd-kandidater, profesjons- og masterstudenter ved HF, SV og UVK

Kurset går over tre timer og gir en innføring i bruk av referanseprogrammet EndNote.


EndNote for medisin og realfag

Kurset gir en introduksjon til praktisk bruk av EndNote. Kurset holdes i Zoom.

27 okt.
11 nov.
23 nov.

Introductory course in Illustrator for PhD candidates at MN

This course gives an introduction to Adobe Illustrator.

Upcoming course dates will be posted at the beginning of the semester.


Introduksjonskurs i LaTeX

Lær deg å skrive formler og matematikkuttrykk effektivt med maler fra UiO. Kurset er for nybegynnere i LaTeX og studenter og ansatte ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Ingen kommende kurs.


Kurs i forskningsdatahåndtering

I kurset vil datahåndteringsplan som verktøy bli presentert, slik at du lærer å lage din egen plan som kan bidra i stor grad til at forskningsdata kan håndteres lovlig, strukturert og sikkert, samt kan lagres, gjenbrukes og forstås i framtiden for deg selv og andre. 

Ingen kommende kurs.


Kurs ved Informatikkbiblioteket

Informatikkbiblioteket tilbyr kurs i referansebruk i oppgaver, søk i bibliotekets samlinger og i databaser, BibLaTeX og EndNote, for studenter og ansatte ved Institutt for informatikk. Kursene kan tilpasses etter nivå (bachelor, master, PhD).

Er det ingen kommende kurs? Er det noe du trenger kursing i? Ta kontakt med oss på informatikkbiblioteket@ub.uio.no


Kritisk vurdering av artikler

Sil ut artikler som ikke er metodologisk holdbare! Bruk kritisk vurdering som metode, og behold artikler som bygger på godt håndverk med hensyn til studiedesign, bias, statistikk m.m. Kurset gir kunnskap og praktiske ferdigheter i å kritisk vurdere ulike typer studier og er rettet mot studenter og ansatte ved Det medisinske-, Det matematisk-naturvitenskapelige- og Det odontologiske fakultet, og Oslo universitetssykehus.

Nye kursdatoer kommer i begynnelsen av semesteret.


Library Carpentry (biblioteksløyd)

Bli med på Library Carpentry for å bedre din digitale kompetanse! Møt andre (litt) nerdete kolleger fra biblioteksektoren for å lære om begreper og dataverktøy som kan gi deg ideer til hvordan arbeidshverdagen din som bibliotekar kan bli morsommere og mer effektiv (men ikke nødvendigvis enklere). 

Ingen kommende kurs.


Medline, Embase, PsycInfo (OVID) : Lær effektiv søking

Kurset gir en introduksjon og oppfriskning til litteratursøking i de ulike OVID-databasene, med fokus på Medline, Embase og PsycInfo.


Metoder og verktøy for bedre søketeknikk

Få ferdigheter i mer avansert søketeknikk ved bruk av nyttige verktøy og strukturerte søkestrategier. Relevante databaser for medisin og helsefag gjennomgås.

Nye kursdatoer kommer i begynnelsen av semesteret.


OA-publisering og forskerprofilering

Behold eiendomsretten til eget arbeid ved publisering i Open Access tidsskrifter. Synliggjør dine forskningsartikler og mål din innflytelse. Kurset er ment å gi praktisk støtte i publiseringsprosessen og profilering av forskningsresultater.

Nye kursdatoer kommer i begynnelsen av semesteret.


Preregistration of research studies

More and more researchers across disciplines are preregistering their hypotheses, methods, and analysis plans before they collect or analyze the data to increase research transparency and visibility. This course will give an introduction to preregistration and a step-by-step guide on how to do it yourself.

Upcoming course dates will be posted at the beginning of the semester.


PubMed : Lær effektiv søking

Kurset gir en introduksjon og oppfriskning til litteratursøking i Medline i PubMeds grensesnitt, som er gratisversjonen av Medline.

09 nov.
23 nov.

Rayyan : Screening references for systematic reviews

Rayyan is a tool for screening references, often used in work with systematic reviews or other types of reviews. This two hour course gives an introduction to Rayyan. The course is held in English, but can be held in Norwegian if all participants understand Norwegian.


Research data

Good research data management is increasingly important for scholars around the globe, and the University Library provides courses on key concepts as a part of the Skills Development for Research Data project.

25 okt.
11:00, Læringsoasen i GSH
25 okt.

Tekstmining-kurs

Dette er et innføringskurs for PhD, postdoc, eller forsker ved HF, SV, og UV i metoder for digital analyse av tekstdata. Vi skal ta for oss noen forskjellige analyseverktøy. Kurset vil særlig gå inn på hvordan analysere Nasjonalbibliotekets digitaliserte samlinger, via applikasjonen Jupyter Notebook.

Ingen kommende kurs.


Tverrfaglige verktøy : Søkekurs i Scopus, Web of Science og Google Scholar

Kurset gir en introduksjon til litteratursøk i tverrfaglige referansedatabaser som Scopus, Web of Science og Google Scholar. Databasene representerer et supplement til PubMed, og kan gi relevante referanser til tverrfaglige problemstillinger som ikke dekkes godt nok i de tradisjonelle fagdatabasene.


Zotero referanseprogram

Dette er en introduksjon til referanseverktøyet Zotero for alle interesserte.
Zotero er et gratis referanseverktøy som er lett å bruke, og som hjelper deg til å samle, organisere, referere og dele dine kilder.

Flere kurs settes opp etter bestillinger fra institutter og forskningssentra.