English version of this page

Åpne kurs

Universitetsbiblioteket tilbyr enkeltstående kurs for ansatte og studenter ved UiO.

Carpentry: Training on foundational coding and data science skills

At University of Oslo (UiO), Carpentries workshops based on Software Carpentry, Data Carpentry, and Library Carpentry lessons are offered to facilitate sharing and re-using of code and data among graduates and researchers from all faculties and units.

No upcoming courses.


CodeRefinery: FAIR research software development and management

Do you want to learn about best practice on research software development and management to ensure reproducibility of your research? 

No upcoming courses.


EndNote - ansatte, phd-kandidater, profesjons- og masterstudenter ved HF, SV og UVK

Kurset går over tre timer og gir en innføring i bruk av referanseprogrammet EndNote.


Kurs i forskningsdatahåndtering

I kurset vil datahåndteringsplan som verktøy bli presentert, slik at du lærer å lage din egen plan som kan bidra i stor grad til at forskningsdata kan håndteres lovlig, strukturert og sikkert, samt kan lagres, gjenbrukes og forstås i framtiden for deg selv og andre. 

Ingen kommende kurs.


Introduksjonskurs i Zotero

Dette er en introduksjon til referanseverktøyet Zotero for alle interesserte.
Zotero er et gratis referanseverktøy som er lett å bruke, og som hjelper deg til å samle, organisere, referere og dele dine kilder.

Flere kurs settes opp etter bestillinger fra institutter og forskningssentra.


Kurs ved Informatikkbiblioteket

Informatikkbiblioteket tilbyr kurs i referansebruk i oppgaver, søk i bibliotekets samlinger og i databaser, BibLaTeX og EndNote, for studenter og ansatte ved Institutt for informatikk. Kursene kan tilpasses etter nivå (bachelor, master, PhD).

Er det ingen kommende kurs? Er det noe du trenger kursing i? Ta kontakt med oss på informatikkbiblioteket@ub.uio.no


Introduksjonskurs i LaTeX

Lær deg å skrive formler og matematikkuttrykk effektivt med maler fra UiO. Kurset er for nybegynnere i LaTeX og studenter og ansatte ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Ingen kommende kurs.


Library Carpentry (biblioteksløyd)

Bli med på Library Carpentry for å bedre din digitale kompetanse! Møt andre (litt) nerdete kolleger fra biblioteksektoren for å lære om begreper og dataverktøy som kan gi deg ideer til hvordan arbeidshverdagen din som bibliotekar kan bli morsommere og mer effektiv (men ikke nødvendigvis enklere). 

Ingen kommende kurs.


Medisin - EndNote for medisin og helsefag

Kurset gir en introduksjon til praktisk bruk av EndNote. Kurset holdes i Zoom.

Nye kursdatoer kommer i begynnelsen av semesteret.


Medisin - Kritisk vurdering av artikler

Sil ut artikler som ikke er metodologisk holdbare! Bruk kritisk vurdering som metode, og behold artikler som bygger på godt håndverk med hensyn til studiedesign, bias, statistikk m.m. Kurset gir kunnskap og praktiske ferdigheter i å kritisk vurdere ulike typer studier.

Nye kursdatoer kommer i begynnelsen av semesteret.


Medisin - Medline, Embase, PsycInfo (OVID) : Lær effektiv søking

Kurset gir en introduksjon og oppfriskning til litteratursøking i de ulike OVID-databasene, med fokus på Medline, Embase og PsycInfo.

Nye kursdatoer kommer i begynnelsen av semesteret.


Medisin - Metoder og verktøy for bedre søketeknikk

Få ferdigheter i mer avansert søketeknikk ved bruk av nyttige verktøy og strukturerte søkestrategier. Relevante databaser for medisin og helsefag gjennomgås.

Nye kursdatoer kommer i begynnelsen av semesteret.


Medisin - OA-publisering og forskerprofilering

Behold eiendomsretten til eget arbeid ved publisering i Open Access tidsskrifter. Synliggjør dine forskningsartikler og mål din innflytelse. Kurset er ment å gi praktisk støtte i publiseringsprosessen og profilering av forskningsresultater.

Nye kursdatoer kommer i begynnelsen av semesteret.


Medisin - PubMed : Lær effektiv søking

Kurset gir en introduksjon og oppfriskning til litteratursøking i Medline i PubMeds grensesnitt, som er gratisversjonen av Medline.

Nye kursdatoer kommer i begynnelsen av semesteret.


Medicine - Rayyan : Screening references for systematic reviews

Rayyan is a tool for screening references, often used in work with systematic reviews or other types of reviews. This two hour course gives an introduction to Rayyan. The course is held in English, but can be held in Norwegian if all participants understand Norwegian.

Nye kursdatoer kommer i begynnelsen av semesteret.


Medisin - Tverrfaglige verktøy : Søkekurs i Scopus, Web of Science og Google Scholar

Kurset gir en introduksjon til litteratursøk i tverrfaglige referansedatabaser som Scopus, Web of Science og Google Scholar. Databasene representerer et supplement til PubMed, og kan gi relevante referanser til tverrfaglige problemstillinger som ikke dekkes godt nok i de tradisjonelle fagdatabasene.

Nye kursdatoer kommer i begynnelsen av semesteret.


Research data

Good research data management is increasingly important for scholars around the globe, and the University Library provides courses on key concepts as a part of the Skills Development for Research Data project.

No upcoming courses.


Skrivekurs for masterstudenter

Akademisk skrivesenter tilbyr kurs for masterstudenter i de fleste fag. Kursinnholdet lages i samarbeid med faglærer. 

Ingen kommende kurs.


Tekstmining-kurs

Dette er et innføringskurs for PhD, postdoc, eller forsker ved HF, SV, og UV i metoder for digital analyse av tekstdata. Vi skal ta for oss noen forskjellige analyseverktøy. Kurset vil særlig gå inn på hvordan analysere Nasjonalbibliotekets digitaliserte samlinger, via applikasjonen Jupyter Notebook.

Ingen kommende kurs.