Bibliotekhjelpens eksamenspakke

Sist endret 15. juni 2022 17:20 av lenkeretter@localhost

Kickstart eksamensarbeidet! Bibliotekhjelpen gjennomgår grunnleggende søk og kildehenvisning. Hvor starter man? Hva er referanser? Hvordan holder jeg oversikt over alt jeg har funnet?