Bibliotekhjelpens eksamenspakke på Zoom

Kickstart eksamensarbeidet! Bibliotekhjelpen gjennomgår grunnleggende søk og kildehenvisning. Hvor starter man? Hva er referanser? Hvordan holder jeg oversikt over alt jeg har funnet? 

Hva lærer du?

Vi er godt kjent med å søke etter informasjon på fritiden, enten vi sammenligner produkter og tjenester eller finner veien fra A til B. Det er ikke så ulikt hvordan vi søker etter akademisk informasjon, men hvor vi leter og hvilke teknikker vi bruker er det ikke alle som kjenner til fra før av. Velkommen til en intro for deg som er i gang med din første oppgave, eller deg som trenger en oppfriskning.

På dette kurset får du en introduksjon til å finne akademiske kilder, slik at oppgaven din får et løft og du bygger faglig erfaring. Vi gjennomgår hvordan du henviser til kildene du har funnet i litteraturlista og i selve teksten din.

Du velger selv hvordan du ønsker å strukturere studiehverdagen, men et referanseverktøy kan være en enorm hjelp gjennom hele studieløpet. Ti minutter installasjon og oppsett sparer deg for mange timer manuelt arbeid. Det blir enklere å finne tilbake til pensum du har hatt før eller kilder du benyttet i et enkeltemne.

Arbeidsmåter

10.00 - 10.30 Intro til søk og bibliotektilbud

Oria, databaser, boolsk søk, bibliotekets tilbud og fasiliteter

10.30 - 11.00 Intro til kildehenvisninger og referanseverktøy

Når skal jeg henvise? Hvordan ser en henvisning ut? Hva er en stil? Referanseverktøy: Zotero og EndNote. 

11.00 - 11.10 Intro til Akademisk Skrivesenter

Ved Cathinka Dahl Hambro.

11.10 - 11.40 Åpen halvtime: Zoom holdes åpent slik at publikum kan stille spørsmål i chat eller diskutere tematikken som er gjennomgått. Kursholdere blir værende ut økten.

Forberedelser

Ingen forberedelser nødvendig.

Målgruppe

Studenter som ønsker en helhetlig introduksjon til oppgaveskriving med fokus på akademiske kilder og kildehenvisning. Passer for nybegynnere eller om du ønsker en oppfriskning.

Kursholdere

Få hjelp videre

Se samlede hjelpesider på nettsidene til UB.

Andre spørsmål? Ta kontakt eller book veiledning med en bibliotekar. Bibliotekhjelpen kan bookes for enkle spørsmål og veiledning og du kan alltid sende oss epost på postmottak@ub.uio.no. Trenger du mer fagspesifikk eller avansert søkehjelp kan du kontakte en fagreferent ved å booke tid eller sende dem en epost. 

Akademisk skrivesenter: Diskuter ideer, tekstutkast og spørsmål om skriveprosessen med en skrivementor.

 

 

 

 

Publisert 15. nov. 2021 11:31 - Sist endret 15. juni 2022 17:20