Kurs i forskningsdatahåndtering

God strukturering og dokumentasjon av forskningsdata fra begynnelse til slutt i forsknings-prosjekt, er viktig både for deg selv og for forskningsgrupper som er sammen om å innhente og analysere data.

Program:

  • Sikkerhet og personvern
  • Digital forskningskompetanse
  • Hva og hvorfor datahåndtering
  • FAIR-data
  • Arkiv for forskningsdata
  • Datahåndteringsplan
  • Oppsummering

Om kurset:

Forskningsdata er kjernen i de fleste forskningsprosjekter. Innsamlede data er av høy verdi, både for oss selv og for andre forskere, og bør derfor være godt organisert og arkivert. Vitenskapelige tidsskrifter og finansiører som NFR og EU, krever stadig oftere at forskningsdataene som danner grunnlaget for publikasjoner, er riktig håndtert og gjort åpent tilgjengelige, hvis mulig.

God datahåndtering fremmer også personvernet der det er relevant, forebygger tap og utilsiktet manipulering av data (og tap av nattesøvn..).

I kurset vil datahåndteringsplan som verktøy bli presentert. Følges prinsippene i en slik plan, bidrar det i stor grad til at forskningsdata kan håndteres lovlig, strukturert og sikkert, samt kan lagres, gjenbrukes og forstås i framtiden for deg selv og andre. 

Kurset holdes på norsk.

Målgruppe:

forskere og andre som ønsker en generell innføring i håndtering av forskningsdata, kurset et åpent for alle men krever påmelding. 

Publisert 4. sep. 2019 14:02 - Sist endret 5. sep. 2019 12:25