EndNote - ansatte, phd-kandidater, profesjons- og masterstudenter ved HF, SV og UV

Kurset går over tre timer og gir en innføring i bruk av referanseprogrammet EndNote.

Hva lærer du?

Kurset er et introduksjonskurs og kursdeltagerne skal etter å ha deltatt på dette kurset

  • kunne bygge opp en personlig database i EndNote
  • kunne overføre referanser til tekstbehandlingsprogrammet Microsoft Word
  • kunne generere litteraturlister

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner og veiledede øvelser på PC.

Undervisningen tar utgangspunkt i EndNote X9 og Microsoft Word for Windows. Spørsmål angående andre versjoner av EndNote/Word kan stilles i pausen eller i etterkant av kurset.

Kurset blir i Zoom. Det er en stor fordel hvis du på forhånd har installert EndNote og vet at forbindelsen mellom Word og EndNote fungerer.

Kursholderne kan ikke bistå med å innstallere EndNote. Hvis du trenger hjelp til det, må du kontakte IT ved ditt eget institutt/fakultet.

Forberedelser

Det vil være nyttig å se på veiledningene som ligger her før kurset.

Notater fra kurs vår 2019

Ny open URL: http://openurl.bibsys.no/openurl

Målgruppe

Kurset er for ansatte, PhD-kandidater og mastergradsstudenter ved HF-, UV- og SV-fakultetene.

Kursholdere

Tid og sted


Påmelding

Se hvert enkelt kurs


Stiler til nedlasting


EndNote-gruppe på Facebook

Følg oss på Facebook. Her svarer vi på spørsmål om Endnote innenfor bibliotekets åpningstider.

Publisert 29. sep. 2011 13:04 - Sist endret 10. mai 2021 13:16