EndNote - ansatte, phd-kandidater, profesjons- og masterstudenter ved HF, SV og UV

Kurset går over tre timer og gir en innføring i bruk av referanseprogrammet EndNote.

Hva lærer du?

Kurset er et introduksjonskurs og kursdeltagerne skal etter å ha deltatt på dette kurset

  • kunne bygge opp en personlig database i EndNote
  • kunne overføre referanser til tekstbehandlingsprogrammet Microsoft Word
  • kunne generere litteraturlister

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner og veiledede øvelser på PC.

Undervisningen tar utgangspunkt i EndNote X9 og Microsoft Word for Windows. Spørsmål angående andre versjoner av EndNote/Word kan stilles i pausen eller i etterkant av kurset.

Av smittevernhensyn har kursrommet kun plass til 14 deltakere. Kursdeltagerne kan ha med og bruke egen bærbar pc/mac bare hvis de på forhånd har installert EndNote og vet at forbindelsen mellom Word og EndNote fungerer.

Kursholderne kan ikke bistå med å innstallere EndNote. Hvis du trenger hjelp til det, må du kontakte IT ved ditt eget institutt/fakultet.

Forberedelser

Det vil være nyttig å se på veiledningene som ligger her før kurset.

Notater fra kurs vår 2019 

Ny open URL: http://openurl.bibsys.no/openurl

Målgruppe

Kurset er for ansatte, PhD-kandidater og mastergradsstudenter ved HF-, UV- og SV-fakultetene.

Kursholdere

Publisert 29. sep. 2011 13:04 - Sist endret 18. sep. 2020 10:08