Medisin - EndNote 1 time for OUS-tilsette

Kurset gir ein kort introduksjon til dei viktigaste funksjonane i EndNote. Kurset er retta mot deg som arbeider på ein datamaskin med OUS-oppsett. Les meir om innhaldet i kursbeskrivinga.

Publisert 18. des. 2019 08:00