Medisin - EndNote 1 time for ansatte og studenter ved MED og OD - Rikshospitalet

Kurset gir en kort introduksjon til de viktigste funksjonene EndNote. Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen.

Publisert 4. juli 2019 14:47 - Sist endret 16. aug. 2019 11:46