Medisin - deling og samarbeid i EndNote for OUS-ansatte

Et 2 timers kurs om å dele og samarbeide i EndNote. Kurset er rettet mot deg som allerede bruker EndNote.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset kan du:

  • Synkronisere EndNote-bibliotek med EndNote Online
  • Dele grupper med andre i EndNote Online
  • Dele EndNote-bibliotek med andre
  • Bruke referanser fra et delt EndNote-bibliotek i et felles Word-dokument

Viktig

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner og veiledede øvelser på PC.

Forberedelser

Målgruppe

Kursene er tilpasset ansatte ved Oslo universitetssykehus.

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek.

 

Publisert 12. juni 2019 13:22 - Sist endret 24. juni 2019 10:32