Medisin - deling og samarbeid i EndNote for ansatte og studenter ved MED og OD

Et 2 timers kurs om å dele og samarbeide i EndNote. Kurset er rettet mot deg som allerede bruker EndNote.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset kan du:

  • Synkronisere EndNote-bibliotek med EndNote Online
  • Dele grupper med andre i EndNote Online
  • Dele EndNote-bibliotek med andre
  • Bruke referanser fra et delt EndNote-bibliotek i et felles Word-dokument

Viktig

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner og veiledede øvelser på PC.

Forberedelser

Målgruppe

Kursene er tilpasset ansatte og studenter ved Det medisinske- og Det odontologiske fakultet.

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek.

 

Publisert 27. juni 2018 10:00 - Sist endret 19. juni 2019 13:57