Tid og sted

Tidligere

Tid og sted: 30. mars 2020 13:0015:00, Ullevål sykehus - Medisinsk bibliotek, bygg 6B, 8.et.

Et 2 timers kurs om å dele og samarbeide i EndNote. Kurset er rettet mot deg som allerede bruker EndNote. Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen.

Tid og sted: 4. des. 2019 13:0015:00, Rikshospitalet - Medisinsk biblioteks kursrom i Domus Medica 2.et., rom nr. 2228 (v/bokhandelen)

Et 2 timers kurs om å dele og samarbeide i EndNote. Kurset er rettet mot deg som allerede bruker EndNote. Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen.

Tid og sted: 22. okt. 2019 13:0015:00, Ullevål sykehus - Medisinsk bibliotek, bygg 6B, 8.et.

Et 2 timers kurs om å dele og samarbeide i EndNote. Kurset er rettet mot deg som allerede bruker EndNote. Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen.