Medisin - deling og samarbeid i EndNote for ansatte og studenter ved MED og OD - Rikshospitalet

Et 2 timers kurs om å dele og samarbeide i EndNote. Kurset er rettet mot deg som allerede bruker EndNote. Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen.

Publisert 4. juli 2019 14:50 - Sist endret 16. aug. 2019 11:36