Medisin - EndNote workshop

Få ditt eget skreddersydde EndNote-kurs. Vi tilbyr 1 times workshop rettet mot din forskningsgruppe eller seksjon. Dette opplegget passer for dem som har anvendt EndNote i eget arbeid over tid. Vi lager kurset basert på deres innspill

Dialog og erfaringsutveksling vektlegges under workshopen.  Vi kommer til ditt institutt eller forskningsgruppe. Vi kan holde samlinger på norsk eller engelsk.

Mulige tema kan være:

  • Bruk av EndNote sammen med Power point
  • Samarbeid i gruppe hvor man deler EndNote bibliotek/samskriving
  • Bruk av EndNote hjemme eller på reise
  • Hvordan organisere EndNote-biblioteket for å få utnytte funksjonaliteten best mulig

Viktig

  • Kurset forutsetter at du har erfaring med EndNote-programmet
  • Kurset forutsetter elementære ferdigheter i Windows/MacOS og Word.

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner og veiledede øvelser på PC.

Målgruppe

Kursene er tilpasset ansatte og studenter ved Det medisinske- og Det odontologiske fakultet og Oslo universitetssykehus.

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek.

 

 

Publisert 27. juni 2018 10:28 - Sist endret 1. sep. 2020 10:45