EndNote for medisin og realfag

Kurset gir en introduksjon til praktisk bruk av EndNote. Kurset holdes i Zoom.