English version of this page

Medisin - EndNote (3 t) for medisin og helsefag

Kurset gir en 3 timers introduksjon til praktisk bruk av EndNote.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset kan du:

  • Bygge opp et personlig bibliotek i EndNote
  • Importere referanser fra PubMed og andre medisinske databaser
  • Importere pdf'er, enkeltfiler og mapper
  • Organisere og håndtere referanser: sortere, finne dubletter, redigere, slette, grupper og gruppesett, smarte grupper, oppdatere
  • Bruke referansene i et word-dokument
  • Generere litteraturlister i ulike format: Vancouver, APA med flere
  • Metoder for samskriving

Praktisk

Kurset baserer seg på EndNote X9 og blir demonstrert på PC. Kurset forutsetter elementære ferdigheter i Windows og Word.

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner og veiledede øvelser på PC.

Målgruppe

Kursene er tilpasset ansatte og studenter ved Det medisinske- og Det odontologiske fakultet og Oslo universitetssykehus.

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek.

 

Publisert 28. sep. 2011 13:34 - Sist endret 2. okt. 2019 13:01