EndNote for medisin og realfag

Kurset gir en introduksjon til praktisk bruk av EndNote. Kurset holdes i Zoom.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset kan du:

  • Bygge opp et personlig bibliotek i EndNote
  • Importere referanser fra PubMed og andre faglige databaser
  • Importere pdf'er, enkeltfiler og mapper
  • Organisere og håndtere referanser: sortere, finne dubletter, redigere, slette, grupper og gruppesett, smarte grupper, oppdatere
  • Bruke referansene i et word-dokument
  • Generere litteraturlister i ulike format: Vancouver, APA med flere

Meld deg på

Frist for påmelding senest 2 dager før kurset.

Praktisk

  • Kurset baserer seg på EndNote 20 og blir demonstrert på PC med Windows, men egner seg også for Mac.
  • Alle deltakere må ha tilgang til egen PC eller Mac under kurset, samt ha installert EndNote-programvare og Word på sin egen datamaskin i forkant. Du er selv ansvarlig for å ha oppdatert programvare.
  • Bruker du Mac anbefaler vi nettleseren Firefox.
  • Kurset forutsetter elementære ferdigheter i Windows/MacOS og Word.

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner og praktiske øvelser. Kurset holdes i Zoom.

Målgruppe

Kursene er tilpasset ansatte og studenter ved Det medisinske-, Det matematisk-naturvitenskapelige- og Det odontologiske fakultet og Oslo universitetssykehus.

Forberedelser

Det kan være nyttig å se på disse lenkene før kurset:

Kursholder

Bibliotekarer ved Bibliotek for medisin og realfag.
For spørsmål om kurset, kontakt umed-kurspaamelding@ub.uio.no

Publisert 1. aug. 2022 12:00