Kritisk vurdering av artikler

Sil ut artikler som ikke er metodologisk holdbare! Bruk kritisk vurdering som metode, og behold artikler som bygger på godt håndverk med hensyn til studiedesign, bias, statistikk med mere. Kurset gir kunnskap og praktiske ferdigheter i å kritisk vurdere ulike typer studier og er rettet mot studenter og ansatte ved Det medisinske-, Det matematisk-naturvitenskapelige- og Det odontologiske fakultet, og Oslo universitetssykehus.

Tidligere

Tid og sted: 9. juni 2022 09:0012:00, Zoom

Kurset gir kunnskap og praktiske ferdigheter i å kritisk vurdere ulike typer studier.

Tid og sted: 20. apr. 2022 09:0012:00, Zoom

Kurset gir kunnskap og praktiske ferdigheter i å kritisk vurdere ulike typer studier.

Tid og sted: 22. mars 2022 09:0012:00, Zoom

Kurset gir kunnskap og praktiske ferdigheter i å kritisk vurdere ulike typer studier.