English version of this page

Kritisk vurdering av artikler

Sil ut artikler som ikke er metodologisk holdbare! Bruk kritisk vurdering som metode, og behold artikler som bygger på godt håndverk med hensyn til studiedesign, bias, statistikk med mere. Kurset gir kunnskap og praktiske ferdigheter i å kritisk vurdere ulike typer studier og er rettet mot studenter og ansatte ved Det medisinske-, Det matematisk-naturvitenskapelige- og Det odontologiske fakultet, og Oslo universitetssykehus.

Høsten 2022 holdes kurset kun på engelsk: Critical appraisal of articles

Tidligere

Tid og sted: 19. okt. 2022 09:0012:00, Zoom

The high yearly production of medical literature results in difficult decision: which of the many studies should we trust? The aim of the course is to equip you with knowledge and skills to critically appraise methodological quality of an article.

Tid og sted: 13. sep. 2022 09:0012:00, Zoom

The high yearly production of medical literature results in difficult decision: which of the many studies should we trust? The aim of the course is to equip you with knowledge and skills to critically appraise methodological quality of an article.

Tid og sted: 9. juni 2022 09:0012:00, Zoom

Kurset gir kunnskap og praktiske ferdigheter i å kritisk vurdere ulike typer studier.

Tid og sted: 20. apr. 2022 09:0012:00, Zoom

Kurset gir kunnskap og praktiske ferdigheter i å kritisk vurdere ulike typer studier.

Tid og sted: 22. mars 2022 09:0012:00, Zoom

Kurset gir kunnskap og praktiske ferdigheter i å kritisk vurdere ulike typer studier.