English version of this page

Medisin - Kritisk vurdering av artikler

Sil ut artikler som ikke er metodologisk holdbare! Bruk kritisk vurdering som metode, og behold artikler som bygger på godt håndverk med hensyn til studiedesign, bias, statistikk med mere. Kurset gir kunnskap og praktiske ferdigheter i å kritisk vurdere ulike typer studier.

NYTT! Kurset blir gjort til et flipped-classroom kurs. Dette innebærer at man på forhånd må lese en metodeartikkel som omhandler kritisk vurdering av forskjellige studietyper. I tillegg får du to vanlige artikler som også skal leses på forhånd, og som skal diskuteres og kritisk vurderes i kurset. Du får tilsendt alle tre artikler på e-post noen dager før kurset.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset kan du:

  • svare på hovedspørsmål om en artikkel: Hva handler artikkelen om? Er studiedesignet fornuftig? Inneholder den bias (skjevhet)? Bruker de korrekt statistisk analyse?
  • kritisk vurdere primærstudier som eksperimentelle studier, randomiserte kliniske studier (RCT), kohortstudier, osv.
  • kritisk vurdere sekundærstudier som systematiske oversikter og kliniske retningslinjer
  • finne litteratur og nettsider som kan hjelpe deg å kritisk vurdere medisinsk litteratur

Arbeidsmåter

Presentasjoner, diskusjoner og praktiske øvelser. Kurset holdes i Zoom.

Målgruppe

Kurset er tilpasset doktorgradsstudenter, stipendiater, forskerlinjestudenter og andre interesserte ved Det medisinske- og Det odontologiske fakultet og Oslo universitetssykehus.

Forkunnskaper

Kurset forutsetter grunnleggende kunnskap og forståelse om forskningsmetode og statistikk.

Kursholder

Førstebibliotekar / PhD i medisinsk biologi

For spørsmål om kurset, kontakt umed-kurspaamelding@ub.uio.no

Tidspunkt og påmelding

Frist for påmelding senest 2 dager før kurset.

 

Publisert 23. juni 2017 11:16 - Sist endret 14. apr. 2021 13:19