Kritisk vurdering av artikler

Kurset gir kunnskap og praktiske ferdigheter i å kritisk vurdere ulike typer studier.

Kurset blir gjort til et flipped-classroom kurs. Dette innebærer at man på forhånd må lese en metodeartikkel som omhandler kritisk vurdering av forskjellige studietyper. I tillegg får du to vanlige artikler som også skal leses på forhånd, og som skal diskuteres og kritisk vurderes i kurset. Du får tilsendt alle tre artikler på e-post noen dager før kurset.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset kan du:

  • svare på hovedspørsmål om en artikkel: Hva handler artikkelen om? Er studiedesignet fornuftig? Inneholder den bias (skjevhet)? Bruker de korrekt statistisk analyse?
  • kritisk vurdere primærstudier som eksperimentelle studier, randomiserte kliniske studier (RCT), kohortstudier, osv.
  • kritisk vurdere sekundærstudier som systematiske oversikter og kliniske retningslinjer
  • finne litteratur og nettsider som kan hjelpe deg å kritisk vurdere medisinsk litteratur

Påmelding

Frist for påmelding senest 2 dager før kurset.

Meld deg på

Arbeidsmåter

Presentasjoner, diskusjoner og praktiske øvelser. Kurset holdes i Zoom.

Målgruppe

Kurset er tilpasset doktorgradsstudenter, stipendiater, forskerlinjestudenter og andre interesserte ved Det medisinske-, Det matematisk-naturvitenskapelige- og Det odontologiske fakultet, og Oslo universitetssykehus.

Forkunnskaper

Kurset forutsetter grunnleggende kunnskap og forståelse om forskningsmetode og statistikk.

Kursholder

Førstebibliotekar / PhD i medisinsk biologi

For spørsmål om kurset, kontakt umed-kurspaamelding@ub.uio.no

Publisert 20. apr. 2022 13:42 - Sist endret 20. apr. 2022 13:42