English version of this page

Medisin - Kritisk vurdering av artikler

Sil ut artikler som ikke er metodologisk holdbare! Bruk kritisk vurdering som metode, og behold artikler som bygger på godt håndverk med hensyn til studiedesign, bias, statistikk med mere. Kurset gir kunnskap og praktiske ferdigheter i å kritisk vurdere ulike studier.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset kan du:

  • svare på hovedspørsmål om en artikkel: Hva handler artikkelen om? Er studiedesignet fornuftig? Inneholder den bias (skjevhet)? Bruker de korrekt statistisk analyse?
  • kritisk vurdere primærstudier som eksperimentelle studier, randomiserte kliniske studier (RCT), kohortstudier, osv.
  • kritisk vurdere sekundærstudier som systematiske oversikter og kliniske retningslinjer
  • finne litteratur og nettsider som kan hjelpe deg å kritisk vurdere medisinsk litteratur

Arbeidsmåter

Presentasjoner og praktiske øvelser i PC-lab. Du blir bedt om å lese noen artikler på forhånd. Disse skal vi vurdere og diskutere på kurset.

Målgruppe

Kurset er tilpasset doktorgradsstudenter, stipendiater, forskerlinjestudenter og andre interesserte ved Det medisinske- og Det odontologiske fakultet og Oslo universitetssykehus.

Forkunnskaper

Kurset forutsetter grunnleggende kunnskap og forståelse om forskningsmetode og statistikk.

Kursholder

Førstebibliotekar / PhD i medisinsk biologi

 

Publisert 23. juni 2017 11:16 - Sist endret 24. jan. 2020 14:17