Medisin - Kunnskapsbasert praksis : Finn oppsummert forskning

Kurset tar utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis. Deltagerne får introduksjon til en systematisk metode for litteratursøk og databaser/verktøy som er spesielt egnet for klinisk praksis. Formålet er å finne pålitelig og oppsummert kunnskap til støtte for kliniske beslutninger på en rask og effektiv måte.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset:

  • kjenner du til hva du finner i ulike kilder for oppsummert kunnskap
  • har du fått trening i å formulere søkespørsmål
  • er du oppmerksom på sammenhengen mellom kunnskapskilder og spørsmålstype (diagnose/behandling/årsak osv)
  • har du lært å søke systematisk etter den beste tilgjengelige kunnskap
  • har du fått søketrening i UpToDate, Cochrane Library, PubMed Clinical Queries og søkemotoren McMasterPlus.

Arbeidsmåter

Presentasjon av metoder og verktøy. Fellessøk og individuell søketrening i PC-stue.

Målgruppe

Leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoteraputer og annet helsepersonell, studenter. Kursene er tilpasset ansatte og studenter ved Det medisinske- og Det odontologiske fakultet og Oslo universitetssykehus.

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek

 

Publisert 9. des. 2013 16:11 - Sist endret 11. juli 2019 14:21