Medisin - KBP : Finn oppsummert forskning - Rikshospitalet

Kurset tar utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis. Deltagerne får introduksjon til en systematisk metode for litteratursøk og databaser/verktøy som er spesielt egnet for klinisk praksis. Formålet er å finne pålitelig og oppsummert kunnskap til støtte for kliniske beslutninger på en rask og effektiv måte.

Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen

Påmelding

Publisert 16. juli 2018 08:00 - Sist endret 11. juli 2019 14:21