Medisin - Litteratursøk - Klinisk stige modul 2

Vi forbereder litteratursøk og søker etter fagartikler ved hjelp av sentrale oppslagsverk og fagdatabaser. 3 timer.

Hva lærer du?

Etter kurset

  • kjenner du til verktøy for planlegging av et litteratursøk
  • kan du benytte sentrale kliniske oppslagsverk og fagdatabaser i prioritert rekkefølge
  • gjør du enkle søk i Medline, CINAHL og McMaster Plus
  • kan du abonnere på nye, relevante artikler fra McMaster Plus

Arbeidsmåter

Presentasjon av metoder og verktøy; fellessøking og individuell søking i pc-stue

Målgruppe

Sykepleiere som tar Klinisk stige modul 2

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek

 

Publisert 10. okt. 2011 13:57 - Sist endret 27. juni 2016 15:01