Metoder og verktøy for bedre søketeknikk

Få ferdigheter i mer avansert søketeknikk ved bruk av nyttige verktøy og strukturerte søkestrategier. Relevante databaser for medisin og realfag gjennomgås.

Kommende

Tid og sted: 8. mars 2022 09:0012:00, Zoom

Få ferdigheter i mer avansert søketeknikk ved bruk av nyttige verktøy og strukturerte søkestrategier. Relevante databaser for medisin og realfag gjennomgås.

Tid og sted: 24. mai 2022 09:0012:00, Zoom

Få ferdigheter i mer avansert søketeknikk ved bruk av nyttige verktøy og strukturerte søkestrategier. Relevante databaser for medisin og realfag gjennomgås.