Metoder og verktøy for bedre søketeknikk

Få ferdigheter i mer avansert søketeknikk ved bruk av nyttige verktøy og strukturerte søkestrategier. Relevante databaser for medisin og realfag gjennomgås.

Hva lærer du?

Etter kurset vil du kjenne til:

  • At ulike problemstillinger krever ulik tilnærming. Oppsummert forskning. Flere typer reviews
  • Hvordan lage bedre søkestrategier ved hjelp av MeSH on Demand, MeSH Analyzer, og andre verktøy
  • Valg av relevante databaser
  • Praktiske øvelser med "Advanced Search Builder" i PubMed og i Web of Science 
  • Søkefilter, bla. “Retracted publication”

Påmelding

Frist for påmelding senest 2 dager før kurset.

Meld deg på

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner og øvelser. Kurset holdes i Zoom.

Målgruppe

Kurset er for Ph.d.-kandidater, forskerlinjestudenter og andre interesserte.

Forkunnskaper

Elementær søketeknikk i PubMed

Kursholdere

Bibliotekarer ved Bibliotek for medisin og realfag.

For spørsmål om kurset, kontakt umed-kurspaamelding@ub.uio.no

Publisert 1. aug. 2022 12:00