English version of this page

Medisin - Metoder og verktøy for bedre søketeknikk

Kurset er nyttig for deg som har ønske om dypere kjennskap til, og flere ferdigheter i litteratursøk innen medisin og helsefag. Kurset fokuserer på nyttige verktøy for oppbygging av søkestrategier og mer avansert søketeknikk. Relevante databaser gjennomgås.

Hva lærer du?

Etter kurset vil du kjenne til:

  • At ulike problemstillinger krever ulik tilnærming.
  • Hvordan lage bedre søkestrategier ved hjelp av PubReMiner, MeSH on Demand og andre verktøy
  • Valg av relevante databaser
  • Praktiske øvelser i PubMed og Web of Science 
  • Søkefilter, bla. “Retracted publication”

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner og øvelser. Kurset holdes i Zoom.

Målgruppe

Kurset er for Ph.d.-kandidater, forskerlinjestudenter og andre interesserte.

Forkunnskaper

Elementær søketeknikk i PubMed

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek

 

Publisert 4. jan. 2016 10:39 - Sist endret 15. juli 2020 18:01