Medisin - Bedre søketeknikk- metoder og verktøy - Rikshospitalet

Kurset er tilpasset Ph.d.-kandidater, forskerlinjestudenter og andre som har ønske om dypere kjennskap til, og flere ferdigheter i litteratursøk innen medisin og helsefag. Kurset fokuserer på nyttige verktøy for oppbygging av søkestrategier og mer avansert søketeknikk. Flere relevante databaser gjennomgås.

Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen

Publisert 16. juli 2018 08:00 - Sist endret 12. des. 2018 14:55