Medisin - Metoder og verktøy for bedre søketeknikk

Kurset er tilpasset Ph.d.-kandidater, forskerlinjestudenter og andre som har ønske om dypere kjennskap til, og flere ferdigheter i litteratursøk innen medisin og helsefag. Kurset fokuserer på nyttige verktøy for oppbygging av søkestrategier og mer avansert søketeknikk. Flere relevante databaser gjennomgås.

Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen

Påmelding

Publisert 3. aug. 2020 08:00