Medisin - Metoder og verktøy for bedre søketeknikk - AVLYST

Kurset er tilpasset Ph.d.-kandidater, forskerlinjestudenter og andre som har ønske om dypere kjennskap til, og flere ferdigheter i litteratursøk innen medisin og helsefag. Kurset fokuserer på nyttige verktøy for oppbygging av søkestrategier og mer avansert søketeknikk. Flere relevante databaser gjennomgås.

Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen

Påmelding

Publisert 18. des. 2019 16:00 - Sist endret 30. mars 2020 11:04