Medisin - Litteratursøking - kliniske studier

Kurset vil være spesielt nyttig for deg som skal skrive en prosjektbeskrivelse til en klinisk studie. Kurset har fokus på «research in context».

Hva lærer du?

  • Etikk - Hvorfor litteratursøking er viktig i denne sammenheng
  • Kilder - Relevante databaser og register
  • Søking - Praktisk søking i relevante databaser

Arbeidsmåter

Kurset består av teori, demonstrasjoner, og eget arbeid i PC-stue.

Målgruppe

Kurset er for deg som skal søke etter litteratur for en klinisk studie. Kurset er tilpasset ansatte ved Det medisinske- og Det odontologiske fakultet og Oslo universitetssykehus.

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek.

 

Publisert 2. des. 2019 11:38 - Sist endret 2. des. 2019 11:38