Medisin - Litteratursøking - prosjektbeskrivelse til kliniske studier

Kurset vil være spesielt nyttig for deg som skal skrive en prosjektbeskrivelse til en klinisk studie. Kurset har fokus på «research in context».

Hva lærer du?

  • Etikk - Hvorfor litteratursøking er viktig i denne sammenheng
  • Kilder - Relevante databaser og register
  • Søking - Praktisk søking i relevante databaser, og sette opp varsling om ny litteratur

Arbeidsmåter

Kurset består av teori, demonstrasjoner, og eget arbeid i PC-stue.

Målgruppe

Kurset er for deg som skal skrive en prosjektbeskrivelse til en klinisk studie. Kurset er tilpasset ansatte og studenter ved Det medisinske- og Det odontologiske fakultet og Oslo universitetssykehus.

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek.

 

Publisert 6. juli 2018 08:25 - Sist endret 6. juli 2018 13:25