PubMed : Lær effektiv søking!

Kurset gir en introduksjon og oppfriskning til litteratursøking i Medline i PubMeds grensesnitt, som er gratisversjonen av Medline.

PubMed er hovedkilde for oppdatert biomedisinsk forskning og informasjon. Dekker fagområdene medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsevesen, prekliniske fag samt andre beslektede fagområder. Inneholder referanser til artikler fra mer enn 5500 biomedisinske tidsskrifter fra ulike land, hovedsaklig engelskspråklig. Lenker for det meste til fulltekst.

Påmelding

Frist for påmelding senest 2 dager før kurset.

Meld deg på

Hva lærer du?

Etter undervisningen:

  • Kjenner du basens innhold og omfang
  • Kjenner du viktigheten av emneordsystemet MeSH (Medical Subject Headings)
  • Kjenner du prinsipper for anbefalt søketeknikk
  • Kan du lagre søkestrategier og sette opp alerts i NCBI
  • Vet du hvordan du eksporterer referanser til referanseverktøy

Arbeidsmåter

Kursdagen veksler mellom teori/demonstrasjon og praktiske øvelser. Kurset holdes i Zoom.

Målgruppe

Kursene er tilpasset ansatte og studenter ved Det medisinske-, Det matematisk-naturvitenskapelige- og Det odontologiske fakultet og Oslo universitetssykehus.

Kursholdere

Bibliotekarer ved Bibliotek for medisin og realfag.
For spørsmål om kurset, kontakt umed-kurspaamelding@ub.uio.no

Publisert 1. aug. 2022 12:00