English version of this page

Medisin - PubMed : Lær effektiv søking

Kurset gir en introduksjon og oppfriskning til litteratursøking i Medline i PubMeds grensesnitt, som er gratisversjonen av Medline.

PubMed er hovedkilde for oppdatert biomedisinsk forskning og informasjon. Dekker fagområdene medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsevesen, prekliniske fag samt andre beslektede fagområder. Inneholder referanser til artikler fra mer enn 5500 biomedisinske tidsskrifter fra ulike land, hovedsaklig engelskspråklig. Lenker for det meste til fulltekst.

Hva lærer du?

Etter undervisningen:

  • Kjenner du basens innhold og omfang
  • Kjenner du viktigheten av emneordsystemet MeSH (Medical Subject Headings)
  • Kjenner du prinsipper for anbefalt søketeknikk
  • Kan du lagre søkestrategier og sette opp alerts i NCBI
  • Vet du hvordan du eksporterer referanser til referanseverktøy

Arbeidsmåter

Kursdagen veksler mellom teori/demonstrasjon og praktiske øvelser. Kurset holdes i Zoom.

Målgruppe

Kursene er tilpasset ansatte og studenter ved Det medisinske- og Det odontologiske fakultet og Oslo universitetssykehus.

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek.

For spørsmål om kurset, kontakt umed-kurspaamelding@ub.uio.no

Tid og sted

Frist for påmelding senest 2 dager før kurset.

Ingen kommende kurs

 

Publisert 28. sep. 2011 13:34 - Sist endret 10. mars 2021 14:57