Medisin - Avansert søketeknikk i Medline, Embase, PsycInfo - Rikshospitalet

Kurset vil være spesielt nyttig for deg som trenger å finne tilnærmet fullstendig kunnskapsgrunnlag innen et emne, som f.eks. i forbindelse med utarbeidelse av en systematisk oversiktsartikkel. Kurset gjennomgår redskaper og teknikker for å finne gode søketermer, samt å bruke disse effektivt i OVID-databasene Medline, EMBASE og, PsycInfo.

Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen

Påmelding

Publisert 4. juli 2017 10:44 - Sist endret 10. juli 2019 15:30