Medline, Embase, PsycInfo (OVID) : Lær effektiv søking

Kurset gir en introduksjon og oppfriskning til litteratursøking i de ulike OVID-databasene, med fokus på Medline, Embase og PsycInfo.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset:

  • Kjenner du flere av OVID-databasenes innhold og omfang
  • Kjenner du prinsipper for anbefalt søketeknikk
  • Kan du lagre søkestrategier og sette opp alerts
  • Vet hvordan du eksporterer referanser til EndNote

Påmelding

Frist for påmelding senest 2 dager før kurset.

Meld deg på

Arbeidsmåter

Veksler mellom teori/demonstrasjon og praktiske øvelser. Kurset holdes i Zoom.

Målgruppe

Kursene er tilpasset ansatte og studenter ved Det medisinske-, Det matematisk-naturvitenskapelige- og Det odontologiske fakultet, og Oslo universitetssykehus.

Kursholdere

Bibliotekarer ved Bibliotek for medisin og realfag.
For spørsmål om kurset, kontakt umed-kurspaamelding@ub.uio.no

Publisert 1. aug. 2022 12:00