Medisin - Medline, Embase, PsycInfo (OVID) : Lær effektiv søking

Kurset gir en introduksjon og oppfriskning til litteratursøking i de ulike OVID-databasene, med fokus på Medline, Embase og PsycInfo.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset:

  • Kjenner du flere av Ovid-databasenes innhold og omfang
  • Kjenner du prinsipper for anbefalt søketeknikk
  • Kan du lagre søkestrategier og sette opp alerts
  • Vet hvordan du eksporterer referanser til EndNote

Arbeidsmåter

Veksler mellom teori/demonstrasjon og praktiske øvelser. Kurset holdes i Zoom.

Målgruppe

Kursene er tilpasset ansatte og studenter ved Det medisinske- og Det odontologiske fakultet og Oslo universitetssykehus.

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek.

For spørsmål om kurset, kontakt umed-kurspaamelding@ub.uio.no

Tid og sted

Frist for påmelding senest 2 dager før kurset.

Ingen kommende kurs

 

Publisert 3. juli 2015 10:08 - Sist endret 10. mars 2021 15:01