Medisin - Medline, Embase, PsycInfo (OVID) - Rikshospitalet

Kurset gir en introduksjon og oppfriskning til litteratursøking i de ulike Ovid-databasene, blant annet MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, HAPI, Amed med flere.

 

Kurset er avlyst!

Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen

Publisert 16. juli 2018 08:00 - Sist endret 25. sep. 2018 14:18