Medisin - Medline, Embase, PsycInfo (OVID) : Lær effektiv søking

Kurset gir en introduksjon og oppfriskning til litteratursøking i de ulike OVID-databasene, med fokus på Medline, Embase og PsycInfo.

Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen

Påmelding

Publisert 21. des. 2020 08:00