Medisin - Medline, Embase, PsycInfo (OVID) : Lær effektiv søking - Rikshospitalet

Kurset gir en introduksjon og oppfriskning til litteratursøking i de ulike OVID-databasene, med fokus på Medline, Embase og PsycInfo.

Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen

Påmelding

Publisert 16. juli 2018 08:00 - Sist endret 11. juli 2019 12:59