Medisin - Medline, Embase, PsycInfo (OVID) - Rikshospitalet

Kurset gir en introduksjon og oppfriskning til litteratursøking i de ulike Ovid-databasene, blant annet MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, HAPI, Amed med flere.

Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen

Publisert 15. des. 2017 12:49 - Sist endret 18. des. 2017 11:16