English version of this page

Medisin - OA-publisering og forskerprofilering

Behold eiendomsretten til eget arbeid ved publisering i Open Access tidsskrifter. Synliggjør dine forskningsartikler og mål din innflytelse. Kurset er ment å gi praktisk støtte i publiseringsprosessen og profilering av forskningsresultater.

Hva lærer du?

  • Hvorfor publisere Open Access?
  • Velg best publiseringsvei
  • Røvertidsskrifter og hvordan man avslører dem
  • NPI, nivå 1 og 2 tidsskrifter
  • UiOs avtaler og rabatter
  • Preprints
  • Egenarkivering
  • Bibliometri og altmetri
  • Unik forsker-ID

Arbeidsmåter

Kurset består av presentasjoner, demonstrasjoner og diskusjoner. Kurset holdes i Zoom.

Målgruppe

Kurset er for PhD-kandidater, masterstudenter, forskerlinjestudenter og ansatte ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek.

For spørsmål om kurset, kontakt umed-kurspaamelding@ub.uio.no

Tid og sted

Frist for påmelding senest 2 dager før kurset.

Ingen kommende kurs

 

Publisert 27. juni 2018 14:23 - Sist endret 10. mars 2021 15:15