Medisin - OA-publisering og forskerprofilering

Behold eiendomsretten til eget arbeid ved publisering i Open Access tidsskrifter. Synliggjør dine forskningsartikler og mål din innflytelse. Kurset er ment å gi praktisk støtte i publiseringsprosessen og profilering av forskningsresultater.

Hva lærer du?

  • Hva innebærer Open Access publisering?
  • Velg best publiseringsvei
  • Røvertidsskrifter og hvordan man avslører dem
  • NPI, nivå 1 og 2 tidsskrifter
  • Egenarkivering
  • Siteringsanalyser i Web of Science, Scopus og Google Scholar
  • Bibliometri og altmetri
  • Unik forsker-ID

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner og praktisk arbeid på PC.

Målgruppe

Kurset er for PhD-kandidater, forskerlinjestudenter og ansatte ved Det medisinske- og Det odontologiske fakultet og Oslo universitetssykehus.

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek.

 

Publisert 27. juni 2018 14:23 - Sist endret 17. juli 2019 11:33