Medisin - Systematikk i litteratursøk

Kurset gir en introduksjon til litteratursøk som forskningsmetode. Kurset fokuserer på hvordan tilpasse søket til ulike databaser, bruk av internasjonale standarder for litteratursøk, fagfellevurdering, og strategier for referansehåndtering,

Hva lærer du?

Etter kurset kjenner du til:

  • Ulike relevante begreper. Hva er f.eks forskjellen på en systematisk oversikt og et systematisk litteratursøk
  • Ulike databaser, kilder og metoder for søk, og hvordan tilpasse litteratursøk til flere kilder
  • Internasjonale standarder for litteratursøk som metode
  • Fagfellevurdering av litteratursøk
  • Strategier for håndtering av referanser

Endringer kan forekomme.

Program og ressurser

Forkunnskaper

  • Det anbefales at kursdeltakerne har med en relevant problemstilling for egen forskning
  • Bruk av ulike artikkeldatabaser
  • Bruk av EndNote eller andre referansehåndteringssystemer

Arbeidsmåter

Kurset består av forelesninger, demonstrasjoner, diskusjoner og øvelser på PC.

Målgruppe

Kurset er for Ph.d.-kandidater og forskerlinjestudenter ved Det medisinske fakultet, Det odontologiske fakultet og Oslo universitetssykehus.

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek

Publisert 18. des. 2019 13:18 - Sist endret 12. feb. 2020 14:14