Program og ressurser

 

09.15-12.00

Teori om systematikk i litteratursøk

Praktisk litteratursøking

Ulike databaser  

Søketeknikk  

12.00-12.45

Lunsj på egenhånd

12.45-14.30

Praktisk litteratursøking fortsettelse

14.45-16.00

Fagfellevurdering og evaluering av søk 

  • Mcgowan, Sampson, Salzwedel, Cogo, Foerster, & Lefebvre. (2016). PRESS Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Statement. Journal of Clinical Epidemiology, 75(C), 40-46. doi.org/10.1016/j.jclinepi.2016.01.021

Kristisk vurdering av litteratursøk i systematiske oversikter

Rapportering av litteratursøk 

Referansehåndtering

 

 

 

Publisert 12. feb. 2020 13:29 - Sist endret 21. feb. 2020 12:57